Privacyverklaring

Privacyverklaring Huidtherapie Helmond

Middels onze privacy policy brengen wij u graag op de hoogte van de manier hoe wij persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.

Contactgegevens

Huidtherapie Helmond
Julianalaan 2
5707HR Helmond
+31 6 15 29 65 84
zoe@huidtherapiehelmond.com
www.huidtherapiehelmond.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Huidtherapie Helmond kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Helmond, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Uw medische gegevens
Waarom hebben we jouw gegevens nodig?
  • Voor het leveren van huid-therapeutische zorg en diensten
  • Om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen
  • Gebruik voor de bewaking van de kwaliteit
Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

De huidtherapeut kan persoons-en medische gegevens delen met andere zorgverleners die bij jouw behandeling betrokken zijn. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Huidtherapie Helmond bewaart uw persoons-en medische gegevens. Het is wettelijk (WBGO) verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren.

Heb ik het recht op mijn gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen?

Wilt u uw gegevens inzien, een wijziging doorgeven of laten verwijderen? U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zoe@huidtherapiehelmond.com. Huidtherapie Helmond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Informatiebeveiliging

Alleen bevoegden hebben toegang tot de gegevensbestanden van Huidtherapie Helmond. Computers en automatiseringssystemen zijn voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk. Daarnaast nemen wij beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en illegale toegang tot gegevens te voorkomen.

Contact

Huidtherapie Helmond
Julianalaan 2
5707HR Helmond
+31 6 15 29 65 84
zoe@huidtherapiehelmond.com

Huidtherapie Helmond is aangesloten bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.